Žurno stupanje u posjed nekretnina  k.č. 3073 zv. VAGANJ, k.č. 3074 zv. VAGANJ i k.č. 3075 zv. VAGANJ

Žurno stupanje u posjed nekretnina k.č. 3073 zv. VAGANJ, k.č. 3074 zv. VAGANJ i k.č. 3075 zv. VAGANJ

Sukladno članku 31. Zakona o izvlaštenju FBiH, te sukladno „Smjernicama za korisnike izvlaštenja prilikom podnošenja zahtjeva za ulazak u posjed prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, odnosno prije isplate naknade za izvlaštene nekretnine“, koje je donijela Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije, Distribucijsko područje JUG – korisnik izvlaštenja, obavještava sve zainteresirane osobe, o potrebi žurnog stupanja u posjed nekretnina označenih kao: k.č. 3073 zv. VAGANJ, u naravi Šuma 5. klase, k.č. 3074 zv. VAGANJ, u naravi Livada 5. klase i k.č. 3075 zv. VAGANJ, u naravi Pašnjak 4. klase, KO Sovići, čiji su stvarni korisnici i suvlasnici:

Kladušak (Mustafe) Ibro, Kladušak (Mustafe) Mustafa, Hamšić (Avde) Hazim, Hamšić (Avde) Tahir, Hamšić (Avde) Fadil, Lulić (Osmana) Ibrahim, Pendić (Ibrahima) Mirsada, Lulić (Ibrahima) Versad, Lulić (Ibrahima) Đemal, Lulić (Ibrahima) Vernes, Galešić (Mustafe) Hajra, Jašarević (Mine) Refik, Jašarević (Mine) Edin, Jašarević (Mine) Haris, Jašarević (Mine) Asim, Jašarević (Mine) Ajdin, Kladušak (Ismeta) Edin, Kladušak (Ismeta) Edina i Kladušak (Ismeta) Edvina,

a koje nekretnine su nepotpuno izvlaštene Rješenjem Službe za upravu, za geodetske, imovinske-pravne poslove i katastar nekretnina, broj: 05-33-2-98/19, od 9.7.2020.godine, sve u svrhu izgradnje Dalekovoda 35 kV Blidinje-Risovac-Mluša.

Javni interes za izgradnju Dalekovoda, utvrđen je Odlukom o utvrđivanju javnoga interesa za izgradnju Dalekovoda, broj: 01-1-02-1793/18, od 19.7.2018.godine, koju je donijela Vlada Hercegovačko-neretvanske županije. Ističemo, radi se o izgradnji objekta javne infrastrukture, te bi daljnje odlaganje početka izvođenja radova, uzrokovalo, kako materijalne gubitke za naše Poduzeće, tako i opasnost za stanovnike na području Blidinja i Risovca, da ostanu bez napajanja električnom energijom, jer se to područje trenutno napaja preko Dalekovoda 2×220 kV Rama-Posušje, koji je u vlasništvu Elektroprijenosa BiH.

Pozivamo stoga, upisane suvlasnike, odnosno sve zainteresirane osobe, koje polažu pravo na opisanim nekretninama, da radi pokušaja sporazumnoga rješavanja pitanja predaje u posjed nekretnina, kao i isplate naknade za izvlaštenje, stupe u kontakt s predstavnicima korisnika izvlaštenja, na sljedeći način:

  • osobno – dolaskom u prostorije Imovinsko-pravne službe, JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar – OJ Distribucija električne energije – Distribucijsko područje JUG, na adresi Bleiburških žrtava b.b., Mostar

ili telefonom/e-mailom:

  • Detalji vijesti
Napisano 17. Srpanj 2021
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.