Žurno stupanje u posjed nekretnina

Žurno stupanje u posjed nekretnina

Sukladno članku 31. Zakona o izvlaštenju FBiH, te sukladno „Smjernicama za korisnike izvlaštenja prilikom podnošenja zahtjeva za ulazak u posjed prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, odnosno prije isplate naknade za izvlaštene nekretnine“, koje je donijela Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije, Distribucijsko područje JUG – korisnik izvlaštenja, obavještava sve zainteresirane osobe, o potrebi žurnoga stupanja u posjed nekretnina označenih kao:

k.č. 1/102 zv. HENDEK, u naravi Njiva 6. klase, ukupne površine 60 m2, i

k.č. 1/100 zv. HENDEK, u naravi Pašnjak 1. klase, ukupne površine 100 m2,

upisanih u Posjedovni list broj 320, KO Višnjani, u posjedu Civalj (rođ. Ćurić) Anđe, čije je prebivalište nepoznato. Nekretnine su izvlaštene pravosnažnim Rješenjem Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, broj: 03/2-32-322/20, od 12.05.2020, a izvlašćuju se u svrhu izgradnje Dalekovoda 35 kV Blidinje – Risovac – Mluša. Javni interes za izgradnju Dalekovoda, utvrđen je Odlukom o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju Dalekovoda, broj: 01-1-02-1793/18, od 19.7.2018.godine, koju je donijela Vlada Hercegovačko – neretvanske županije. Ističemo, radi se o izgradnji objekta javne infrastrukture, te bi daljnje odlaganje početka izvođenja radova, uzrokovalo i materijalne gubitke za naše Poduzeće i opasnost za stanovnike na području Blidinja i Risovca, da ostanu bez napajanja električnom energijom, jer se to područje trenutačno napaja preko Dalekovoda 2×220 kV Rama-Posušje, koji je u vlasništvu Elektroprijenosa BiH.

Pozivamo stoga, upisanu posjednicu, odnosno sve zainteresirane osobe, koje polažu pravo na opisanim nekretninama, da radi pokušaja sporazumnog rješavanja pitanja predaje u posjed nekretnina, kao i isplate naknade za izvlaštenje, stupe u kontakt s predstavnicima korisnika izvlaštenja, na sljedeći način:

osobno – dolaskom u prostorije Imovinsko-pravne službe, JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar – OJ Distribucija električne energije – Distribucijsko područje JUG, na adresi Bleiburških žrtava b.b., Mostar ili

telefonom / elektroničkom poštom:

  • Detalji vijesti
Napisano 10. July 2020
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.