OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

U Opskrbi električnom energijom obavljaju se poslovi vezani za opskrbu električnom energijom tarifnih kupaca na svim naponskim razinama, poslovi obrade obračunskih elemenata radi isporuke električne energije, poslovi obračuna potrošnje električne energije, poslovi ispostave računa kupcima i naplate obračunate električne energije za svako obračunsko mjesto potrošnje električne energije, poslovi sklapanja ugovora sa tarifnim kupcima poslovi informiranja kupaca, poslovi planiranja potrošnje i preuzimanja električne energije po organizacijskim jedinicama, poslovi vezani za izradu energetske bilance potrošnje električne energije za distribuciju u cjelini.


Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.