Ispravak Oglasa za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Ispravak Oglasa za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Nakon objavljivanja Oglasa za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Javnom poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, koji je objavljen u dnevnome listu “Večernji list” Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar, www.ephzhb.ba dana 20. veljače 2019. godine, utvrđeno je da su u tekstu Oglasa načinjene pogreške koje se odnose na sljedeća radna mjesta:

– radno mjesto pod rednim brojem 20. Oglasa se briše.

– kod radnoga mjesta pod rednim brojem 47. Oglasa, umjesto: „VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet-smjer energetika, rad na računalu“ treba stajati: „VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet-smjer energetika, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima, rad na računalu“,

te se slijedom navedenoga daje sljedeći

Ispravak

Oglasa za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Javnom poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar i to kako slijedi:

  • sljedeće radno mjesto se briše:

OJ PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

R.B.

RADNO MJESTO

BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA

UVJETI RADA

20. Monter 1 u pogonu, HE Sliv Neretva, Pogon HE Rama, Služba za strojarske poslove. 1 Prozor-Rama KV, strojarska škola,

6 mjeseci radnoga iskustva

  • kod sljedećega radnog mjesta vrši se dopuna uvjeta rada, kako slijedi:

 

OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

DP SJEVER

R.B.

RADNO MJESTO

BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA

UVJETI RADA

 

47.

Samostalni inženjer 1, Sektor za upravljanje i mjerenje u EES, Služba za veze i telekomunikacije

 

 

1

 

 

 

Orašje

VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet-smjer energetika, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima, rad na računalu

 

 

Rok za dostavljanje prijava za to radno mjesto je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovoga ispravka Oglasa.

Ukoliko se netko od kandidata prijavi na Oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme pod rednim brojem 20. Oglasa, njegova će se prijava smatrati prijavom na Oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme pod rednim brojem 15. Oglasa.

U preostalom dijelu Oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Javnome poduzeću “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar ostaje neizmijenjen.

Ispravak Oglasa objavit će se u dnevnom listu “Večernji list” Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar, www.ephzhb.ba.

  • Detalji vijesti
Napisano 22. Veljača 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.