Ispravak Oglasa za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Ispravak Oglasa za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Nakon objavljivanja Oglasa za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Javnom poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, koji je objavljen u dnevnome listu "Večernji list" Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, www.ephzhb.ba dana 20. veljače 2019. godine, utvrđeno je da su u tekstu Oglasa načinjene pogreške koje se odnose na sljedeća radna mjesta: - radno mjesto pod rednim brojem 20. Oglasa se briše. - kod radnoga mjesta pod rednim brojem 47. Oglasa, umjesto: „VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet-smjer energetika, rad na računalu“ treba stajati: „VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet-smjer energetika, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima, rad na računalu“, te se slijedom navedenoga daje sljedeći

Ispravak

Oglasa za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Javnom poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar i to kako slijedi:
  • sljedeće radno mjesto se briše:
OJ PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA
20. Monter 1 u pogonu, HE Sliv Neretva, Pogon HE Rama, Služba za strojarske poslove. 1 Prozor-Rama KV, strojarska škola, 6 mjeseci radnoga iskustva
  • kod sljedećega radnog mjesta vrši se dopuna uvjeta rada, kako slijedi:
 
OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
DP SJEVER
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA
  47. Samostalni inženjer 1, Sektor za upravljanje i mjerenje u EES, Služba za veze i telekomunikacije     1       Orašje VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet-smjer energetika, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima, rad na računalu  
  Rok za dostavljanje prijava za to radno mjesto je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovoga ispravka Oglasa. Ukoliko se netko od kandidata prijavi na Oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme pod rednim brojem 20. Oglasa, njegova će se prijava smatrati prijavom na Oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme pod rednim brojem 15. Oglasa. U preostalom dijelu Oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Javnome poduzeću "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar ostaje neizmijenjen. Ispravak Oglasa objavit će se u dnevnom listu "Večernji list" Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, www.ephzhb.ba.
  • Detalji vijesti
Napisano 22. February 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.