Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila- drugi krug

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila- drugi krug

Na temelju Odluke Uprave Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg

Bosne“ dioničko društvo Mostar broj: I-6475/18 licitacijom raspisuje:

 

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila

-drugi krug-

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude za kupnju sljedećih motornih vozila:

R.br. Vrsta, marka i tip vozila Godina proizvodnje Reg.broj Stanje ispravnosti vozila Početna cijena (KM) Lokacija vozila i kontakt osoba
 

1.

Osobni automobil

LADA NIVA

2004.

 

 

582-J-257

nije u voznom stanju

 

 

400,00

 

Mostar

Toni Leko

063/415 806

 

2.

Teretni automobil

IVECO DAILY 35,10

1996.  

723-J-345

nije u voznom stanju

 

 

 

700,00

 

Mostar

Toni Leko

063/415 806

 

3.

Osobni automobil

RENAULT EUROPA 19

1997.

 

 

 

 

nije u voznom stanju

 

200,00  

Rama

Josip Bandić

063/482191

 

4.

Osobni automobil

MITSUBISHI CARIZMA

1999. 069-K-050 nije u voznom stanju

 

100,00 Široki Brijeg

Frano Slišković

063/045 931

 

5.

Osobni automobil

VW GOLF

2008. 371-T-750 nije u voznom stanju

 

5.000,00 Mostar

Mario Primorac

063/127 721

 

 

Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti i na adresu: JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, upravna zgrada, Mile Budaka 106 A Mostar ili osobnom dostavom na protokol najkasnije do 10.1.2019.(četvrtak) do 11.30

Na kuverti naznačiti: šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji), ime i prezime, adresu i telefonski broj te naziv poduzeća (za pravne osobe), ponuditelja, s naznakom ne otvaraj.

Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10 % od početne cijene vozila.

Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu cijenu izraženo brojčano i slovima i potpisanu, te dokaz o uplati na ime jamstva, te podatke o računu punuditelja radi povrata novca na ime jamstva.

Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Uplate treba izvršiti na žiroračun 3381002200811294 (za uplate u KM) kod Unicredit Banke d.d. Mostar s naznakom jamstvo za sudjelovanje na licitaciji- drugi krug.

Ponuditelju, koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva, na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana potpisivanja kupopordajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a nevedena sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući od dana otvaranja ponude.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je sudjelovao u postupku licitacije.

Motorna se vozila mogu se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 10.1.2019. (četvrtak) u 12.00 u prostorijama JP Eelektroprivreda HZHB d.d. Mostar- upravna zgrada Mile Budaka 106 A, na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji.

S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljnjij na najtječaju za predmetno vozilo, sklopit će se kupopodajni ugovor, a uplate treba izvršiti prije pruzimanje vozila.

Za osobna vozila troškovi PDV-a ne plaćaju s, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac. Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom.

  • Detalji vijesti
Napisano 20. Prosinac 2018
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.