Oglas za prijam vježbenika na određeno vrijeme

Oglas za prijam vježbenika na određeno vrijeme

Na temelju Odluke Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar broj: I-969/19 od 14. veljače 2019. godine raspisuje se javni

 

O G L A S

za prijam vježbenika na određeno vrijeme radi obavljanja vježbeničkoga staža u Javnom poduzeću Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, i to kako slijedi:

DIREKCIJA DRUŠTVA

R.B.

RADNO MJESTO

BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA

UVJETI RADA

1. Inženjer zaštite od požara, inženjer 1,

Ured generalnog direktora

1 Mostar  

– VŠS/prvi ciklus visokog obrazovanja, fakultet ZNR i ZOP

 

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

R.B.

RADNO MJESTO

BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA

UVJETI RADA

2. Tehničar 1

PIPO, Sektor za pripremu izgradnje HE VP JM, Služba za pripremu izgradnje SLIV GC

 

 

 

1

 

 

Mostar

 

– SSS, elektrotehnička, strojarska ili građevinska škola,

 

– rad na računalu

 

 

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

R.B.

RADNO MJESTO

BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA

UVJETI RADA

3. Referent 1

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Poslovnica Elektro Mostar, Pogon Mostar

 

 

 

1

 

Mostar

 

– VŠS/prvi ciklus visokoga obrazovanja, pravni fakultet,

 

– rad na računalu

4. Monter 1

Poslovnica Elektro Mostar, Pogon Mostar

 

 

 

6

 

Mostar

 

– KV/SSS elektrotehnička škola, smjer energetika

5. Monter 1

Poslovnica Elektro Čitluk, Pogon Mostar

 

 

 

1

 

Čitluk

 

– KV/SSS elektrotehnička škola, smjer energetika

 

6.

Monter 1

Poslovnica Elektro Neum, Pogon Mostar

 

 

 

2

 

Neum

 

-KV/SSS elektrotehnička škola, smjer energetika

 

7.

Referent za vozni park

Odjel za vozni park, Pogon Grude

 

 

1

 

Grude

 

-SSS, Prometna ili strojarska škola

 

8.

Monter 1

Poslovnica Elektro Široki Brijeg, Pogon Grude

 

 

 

5

 

Široki Brijeg

 

-KV/SSS elektrotehnička škola, smjer energetika

 

9.

Monter 1

Poslovnica Elektro Ljubuški, Pogon Grude

 

 

 

2

 

Ljubuški

 

-KV/SSS elektrotehnička škola, smjer energetika

10. Monter 1

Poslovnica Elektro Grude, Pogon Grude

 

 

 

1

 

Grude

 

-KV/SSS elektrotehnička škola, smjer energetika

 

11.

 

Samostalni inženjer 1

DP Sjever, Sektor za razvoj, Služba za energetiku i investicije

 

1

 

Orašje

 

-VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet- smjer energetika,

– rad na računalu

 

 

 

 

 

 

 

 

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

R.B.

RADNO MJESTO

BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA

UVJETI RADA

12. Referent za obračun i naplatu (Referent za obračun i naplatu 1)

OP Jug, Pogon Mostar, Poslovnica Rama

 

 

1

 

Rama

 

-SSS, elektrotehnička ili ekonomska škola/gimnazija

 

– rad na računalu

13. Samostalni referent za obračun (Samostalni referent 1)

OP Jug, Pogon Grude, Služba za obračun za Pogon Grude

 

 

 

1

 

 

Grude

 

-VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički ili ekonomski fakultet

 

-rad na računalu

14. Viši referent za obračun i naplatu (Referent 2)

OP Jug, Pogon Grude, Poslovnica Grude

 

 

1

 

Grude

 

-VŠS/prvi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički ili ekonomski fakultet

 

– rad na računalu

15. Blagajnik (Blagajnik)

OP Centar, Poslovnica Novi Travnik

 

 

 

1

 

Novi Travnik

 

– SSS, škola tehničkoga ili društvenoga smjera

 

– rad na računalu

 

Uz potpisanu prijavu na Oglas s obveznom naznakom naziva radnoga mjesta za koje se kandidat prijavljuje radi obavljanja vježbeničkoga staža, kao i mjesta rada, kandidati su dužni dostaviti:

 

  • životopis – s adresom stanovanja i telefonskim brojem
  • presliku diplome/svjedodžbe
  • izjavu kandidata da nema radnoga iskustva u struci.

 

Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat, koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta radi obavljanja vježbeničkoga staža, podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tome slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene preslike dokumenata, dok se u drugim prijavama mogu dostaviti obične preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Oglas će se objaviti u dnevnom listu “Večernji list” Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar, www.ephzhb.ba.

 

Prijavu s naznačenim dokumentima, u zatvorenoj omotnici, dostaviti poštom ili osobno na adresu na adresu: Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar, s naznakom: Prijava na oglas za prijam vježbenika na mjesto ______ .

 

Izbor iz reda prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju uvjete oglasa, izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“, br. 26/16 i br. 89/18) i aktima Društva.

  • Detalji vijesti
Napisano 20. Veljača 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.