Oglas za prijam vježbenika na određeno vrijeme

Oglas za prijam vježbenika na određeno vrijeme

Na temelju Odluke Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar broj: I-969/19 od 14. veljače 2019. godine raspisuje se javni  

O G L A S

za prijam vježbenika na određeno vrijeme radi obavljanja vježbeničkoga staža u Javnom poduzeću Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, i to kako slijedi:
DIREKCIJA DRUŠTVA
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA
1. Inženjer zaštite od požara, inženjer 1, Ured generalnog direktora 1 Mostar   - VŠS/prvi ciklus visokog obrazovanja, fakultet ZNR i ZOP
 
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA
2. Tehničar 1 PIPO, Sektor za pripremu izgradnje HE VP JM, Služba za pripremu izgradnje SLIV GC       1     Mostar   - SSS, elektrotehnička, strojarska ili građevinska škola,   - rad na računalu
   
DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA
3. Referent 1 Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Poslovnica Elektro Mostar, Pogon Mostar       1   Mostar   - VŠS/prvi ciklus visokoga obrazovanja, pravni fakultet,   - rad na računalu
4. Monter 1 Poslovnica Elektro Mostar, Pogon Mostar       6   Mostar   - KV/SSS elektrotehnička škola, smjer energetika
5. Monter 1 Poslovnica Elektro Čitluk, Pogon Mostar       1   Čitluk   - KV/SSS elektrotehnička škola, smjer energetika
  6. Monter 1 Poslovnica Elektro Neum, Pogon Mostar       2   Neum   -KV/SSS elektrotehnička škola, smjer energetika
  7. Referent za vozni park Odjel za vozni park, Pogon Grude     1   Grude   -SSS, Prometna ili strojarska škola
  8. Monter 1 Poslovnica Elektro Široki Brijeg, Pogon Grude       5   Široki Brijeg   -KV/SSS elektrotehnička škola, smjer energetika
  9. Monter 1 Poslovnica Elektro Ljubuški, Pogon Grude       2   Ljubuški   -KV/SSS elektrotehnička škola, smjer energetika
10. Monter 1 Poslovnica Elektro Grude, Pogon Grude       1   Grude   -KV/SSS elektrotehnička škola, smjer energetika
  11.   Samostalni inženjer 1 DP Sjever, Sektor za razvoj, Služba za energetiku i investicije   1   Orašje   -VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet- smjer energetika, - rad na računalu  
             
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA
12. Referent za obračun i naplatu (Referent za obračun i naplatu 1) OP Jug, Pogon Mostar, Poslovnica Rama     1   Rama   -SSS, elektrotehnička ili ekonomska škola/gimnazija   - rad na računalu
13. Samostalni referent za obračun (Samostalni referent 1) OP Jug, Pogon Grude, Služba za obračun za Pogon Grude       1     Grude   -VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički ili ekonomski fakultet   -rad na računalu
14. Viši referent za obračun i naplatu (Referent 2) OP Jug, Pogon Grude, Poslovnica Grude     1   Grude   -VŠS/prvi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički ili ekonomski fakultet   - rad na računalu
15. Blagajnik (Blagajnik) OP Centar, Poslovnica Novi Travnik       1   Novi Travnik   - SSS, škola tehničkoga ili društvenoga smjera   - rad na računalu
  Uz potpisanu prijavu na Oglas s obveznom naznakom naziva radnoga mjesta za koje se kandidat prijavljuje radi obavljanja vježbeničkoga staža, kao i mjesta rada, kandidati su dužni dostaviti:  
  • životopis – s adresom stanovanja i telefonskim brojem
  • presliku diplome/svjedodžbe
  • izjavu kandidata da nema radnoga iskustva u struci.
  Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat, koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.   Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika. Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta radi obavljanja vježbeničkoga staža, podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tome slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene preslike dokumenata, dok se u drugim prijavama mogu dostaviti obične preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata. Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.   Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.   Oglas će se objaviti u dnevnom listu "Večernji list" Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar, www.ephzhb.ba.   Prijavu s naznačenim dokumentima, u zatvorenoj omotnici, dostaviti poštom ili osobno na adresu na adresu: Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar, s naznakom: Prijava na oglas za prijam vježbenika na mjesto ______ .   Izbor iz reda prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju uvjete oglasa, izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“, br. 26/16 i br. 89/18) i aktima Društva.
  • Detalji vijesti
Napisano 20. February 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.